محمد یکشنبه 7 مهر 1387 11:09 ق.ظ نظرات ()

راه تربیت از كجا تا به كجا؟؟؟!!!

............................................................

مولای یا مولای ...

انت الرب و انا المربوب ...

و هل یرحم المربوب الا الرب؟

مربی تربیت می كند. تربیت اصولی دارد كه مربی به آن آگاه است. و خداوند تربیت كننده عالم هاست. خداوند با ربوبیت خویش عالمیان سهل است كه عالم ها را تربیت می كند.

زمین نیز به همراه زمینیان تربیت می شود تا با نور مربی خویش نورانی شود و طلوع كند. شاید رمزی باشد از اینكه هر كس یك نفر را بكشد همه زمین را كشته است و هر كسی یك نفر را نجات دهد همه زمین را نجات داده است!

عجیب اسم ربوبیت رب و تربیت زمین تا اشراق آن!!!

و اشرقت الارض بنور ربها؟

رب زمین كیست؟

و زمینیان چگونه تربیت می شوند؟

و زمینیان در كدام كلاس می نشینند تا تربیت شوند؟

ساعات و محل برگزاری كلاس های تربیتی مربی عالمیان كی و كجاست؟

...

تو تربیت كننده ای و من تربیت شونده ...

آیا كسی جز تربیت كننده است كه به تربیت شونده رحم می كند؟

یا رب العالمین