محمد شنبه 9 شهریور 1387 06:08 ق.ظ نظرات ()

خدایا رحم کن بر ضعف جسمم و شکستگی استخوان هایم و ناتوانی در سرپا ایستادنم و زود بسته شدن چشمانم به شب و دیر باز شدنششان به روز ...

به کجا چنین شتابان شعبان زیبا؟!

من که خواب مانده بودم چه کنم؟! آنچه باید از تو بر میگرفتم نگرفته ام و بی توشه گرفتن از تو نمی توانم به دیدار رمضان بروم! نه آب تنی کرده ام و نه لباس عوض کرده ام! نه معطر شده ام و نه چرک از خود شسته ام! "بوی عرق یک سال دویدن های بیهوده" از تنم می بارد و مرا روی آن نیست که در کنار قامت هایی که احرام "نشستن بر سر سفره آزادگی" را بسته اند و لباس سفید بر تن آئینه گونه شان پوشیده اند نیست.

قد قامت الرمضان... قد قامت الرمضان...

نه... کمی آرام تر... لختی درنگ کن...

خدایا به من همان بده که برای سی روز مراقبت کنندگانت در این ماه عطا خواهی کرد.

آخر خدایا من را توان آن نبود که چون نازنینان تو کمر به بندگی تام تو بندم و از شریک قرار دادن در ستایش و پرستش و پرورش دهندگی و گردانندگی ات در امان باشم. خدایا من آن قدر هوشیاری نداشتم که عینک شیطان را در برابر چشمانم بشناسم و آن را از دیده _ گانم کنار بزنم و "نور ربوبیتت و دست مهربان سرپرستی ولایتت" را آشکارا ببینم!

خدایا... مهربان دلبندا...

مرا آن چنان خودآگاهی نبود که گوشم شنوای نجوای آرامی باشد که با اتفاقات روزانه با من سخن می گفتی. عبور زنی پیر، نگاه کودکی آدامس فروش، تمنای وزن کشی مردی با موهای ژولیده، دستی که از چادر سیاه زنی بیرون آمده بود و حرفی هم از او بر نمی آمد، دو کبوتری که سه روز پیش درکنار دفتر کارم نشسته بودند و نای پر زدن نداشتند...

اِلهى اِنْ اَنامَتْنِى الْغَفْلَةُ عَنِ الاِسْتْعِدادِ لِلِقاَّئِكَ فَقَدْ نَبَّهَنِى الْمَعْرِفَةُ بِكَرَمِ آلاَّئِكَ

خدایا اگر مرا لالایی های غفلت از توانایی دیدارت به خواب برده است، مزه آشنایی با طعم نعمت هایت بیدارم می کند.

اِلهى هَبْ لى قَلْباً یُدْنیهِ مِنْكَ شَوْقُهُ وَلِساناً یُرْفَعُ اِلَیْكَ صِدْقُهُ وَنَظَراً یُقَرِّبُهُ مِنْكَ حَقُّهُ

خدایا به من قلبی بده که شوقش به تو نزدیک سازد و زبانی بده که راست گویی و حقیقت گویی اش به سمت تو بالا برد و به معراج آورد و افق نگاهی که به منظر حقت نزدیک سازد و ارتباط اتفاقات اطراف را برایم بفهماند...

تا تو را در همه لحظاتم ببینم و همیشه دست تو را در چرخشگری بیابم و از همه قطع امید کنم و فقط به تو امید بندم...