محمد چهارشنبه 30 مرداد 1387 12:08 ق.ظ نظرات ()

آیا عبرت می گیریم از این ستاره های رفته و حرکت گرفته ؟؟؟

و سیعلموا الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون...

و بعد از این خواهند دانست کسانی که ظلم کرده اند به کدامین بازگشت گاه باز می گردند!

شعرا 226

000

ما یا به راه راستیم و یا در درجاتی از انحراف، دچار تحریفیم. این را مرکز ثقل ایمان و کفر بدان!

ما یا محبیم یا مبغض. یا دوست داریم یا متنفریم. ما همیشه در درجاتی از دوست داشتن و دوست نداشتن قلبمان و حسمان را سیر می دهیم. این را مرکز ثقل ایمان و کفر عملی بدان!

ما یا حرف می زنیم و یا ساکتیم. ما یا راست گوییم و یا دروغ گوییم. ما یا با حرف زدن و سکوتمان راست می گوییم و یا با حرف زدن و سکوت کردنمان دروغ می گوییم. ما همیشه در بین صداقت و کذب فطرتمان را می گردانیم. این را مرکز ثقل دین شهودی بدان!

000

عزیز همراه، فرصت های کوتاهی است که به عنوان نشانه و آیه سر راهمان سبز می شوند و خدا این نشانه های آشکار را برایمان هدیه می فرستد. این فرصت ها و این نشانه ها و این آیه ها برای این است که از یک حادثه پیش گیری کند. از "ای منقلب ینقلبون" شکننده و ویرانگر ....

000

اگر امروز خود را نسازیم، اگر امروز نشانه ها را ندیده و تغییرات لازم را در نفس به امانت گرفته مان ندهیم، اگر امروز به فکر رشد و ارتفاع گرفتن خود نباشیم، روزی بسیار نزدیک اما شکننده و شرمسار کننده خواهد رسید که خواهیم فهمید که محل رجوع ظلم کنندگان کجاست!!! 

امروز فرصت رشد است و هزاران شعبده و ملعبه و بازیچه و پفک نمکی و پیتزا و شکلات و عروسک سر راهمان چشمک می زنند و از راه به گمراهی می خوانندمان. امروز اگر این نشانه های آشکار را نبینیم و در ادامه مسیر به کارشان نبندیم فردا " و سیعلموا الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون..."

دنیا زندان مومن است و ما زندان سازان ماهر و زبده ای هستیم. این را فراموش کرده ایم و نشانه های آشکار از چشمانمان پریده اند...

در رنجم و در رنج در حال جان دادن...