محمد سه شنبه 8 مرداد 1387 08:07 ق.ظ نظرات ()

کبوترانه به بامت نشسته ام که بپرانی ...

می گذری؛ یکی یکی از جاده ای به سویی؛ از پلی به سمتی ؛ از رودی به رودخانه ای دیگر؛ خیالت را دریا گرفته است؛فتح کرده است؛ می گذری؛ در راهی؛ راه یک به یک قدم هایت را دارد یادداشت می کند!

کدامین جاده و کدامین قدم است که خواهد رسید به ...

کدامین قدم خواهد رسید که بایستد این جستجو و تکاپوی" تشنه ناکت" و قطع خواهد شد این جاده های ممتدی که بی حضور چشمهایی مانده اند که چشم ها برای دیدن آن خلق شده اند... و خواهد شنید گوش صدایی را که گوش ها برای شنیدن آن آفریده شده اند!

عزیز علی ان اری الخلق و لا تری

کدامین قدم است که روزی در این جاده ثبت خواهد شد که بایستد و بیافتم و نفس دیگر نیاید! از بس که نفس گیر است چهره ای که روبرویت ایستاده و سفیدی آغوش بازش و نم نم نجوای "کجا بودی؟" اش، درونت را ربوده و نای هر جنبی و جوشی را محال کرده است

می گذرم آقا... قدم به قدم روی جاده انتظار... نزدیکت می شوم و آرام آرام کنار قدم گاه هایت مسکن می گیرم. ساکن می شوم. می گذرم و عبور می کنم و نفست را هنوز هم از مهتاب نیمه شبان و آفتاب روزگاران سراغ می گیرم. سراغت می آیم و آنگاه که ساکن می شوم آقا، می دانید چه می شوم؟

السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک

می شوم... می شوم روبرو با آیینه ای از خویش که خویشتن ناقص و خرد شده و شکسته ام را درونش می یابم. آنگاه است که می پرسم که "کجا می دوی؟ با چه؟"

ملالی نیست. غمی نیست. چه اینکه این ملال و غم را پایانی نخواهد بود. همیشه شکسته ماندن حکم وجود ماست. ولی آقا نوازشت را فقیرانه کاسه به دست گرفته و کوچه به کوچه، خیابان به خیابان، محله به محله، جاده به جاده و شهر به شهر می گردم...

سکه ای از نگاهتان را به کاسه گداییمان بنداز آقا...

شما که نمک گیر نمی شوید. نمک سفره ما از نمک سفره شماست. ما که همیشه مهمان سفره شماییم.

دست مریزاد که چه زیبا و خلاقانه و مهربانانه "پایگاه های امل" را می شکنی و کوچمان می دهی. دست مریزاد و شکرت!

محروم است کسی که شکستن را نامهربانی می داند و از شکسته شدن به دست تو در گریز است. چه نعمتی است که آدم همه محکماتش به ید نور رب الکرسی و العرشی تو بپاشد از هم و طلوعی دوباره کند... طلوعی دیگر باره و نورانی تر و از افقی بالاتر و برتر و کاملتر و رشد یافته تر و به رشید شده تر...

سفره ما اینبار یک روز میهمانی به دست پختمان را از شما می طلبد.

منتظریم...