محمد دوشنبه 30 اردیبهشت 1387 07:05 ق.ظ نظرات ()

آنقدر در می زنم تا در به رویم وا كنی... رخست دیدار رویت را به  من اعطا كنی...

مادر... بانو... مادر جان... مادر...

ببینید!!!

ببینید پایم را!!! ببینید دستم را !!!

شكسته است. زمین گیر شد است. تكان نمی خورد.

اراده اش را از دست داده است. ببینید نامتان و یادتان چگونه اراده های كودكانه ما را به بازی می گیرد!

ببینید چگونه وقتی به شما می رسیم، توقف قائم بر مدار ما می شود!

ببینید كه چگونه دنیای بچه گانه مان با حضور شما از هم می پاشد!

ببینید چگونه قامت فهم ما از ادراك شما كوتاه می شود!!!

فاطمه؛ و ما ادراك من فاطمه... و ما ادراك!!! و ما ادراك!!!

مادر جان...

نام پاكتان را بردن نیز...

باران زلال یادتان را در خانه ذهن آوردن نیز...

عطر هوس خاطر به خاطره های شما معطر كردن نیز...

مادر جان جسارت می طلبد...

 می ترسم بی ادبی كنم!!!

مادر جان... خانم...

شرمندگی ما برایمان بس است...

كافیست...

تا رسیدن به صراط مستقیمتان، این درد ریاضت ماست...

این درد را نهفتن نمی توان كه...

بر سر آتش بودن و خاموش نشستن میسور نیست كه...

یتیمانی در جستجوی مادر...

مادری كه حتی اذن حضور بر مزارش را نیز لیاقت نیاوردیم...

یتیمانی كه حتی رسیدن بر خاك بالینش نیز در قد و قامت ادب ما نبود...

مادر...

ما عزاداران حقیر فاطمیه وسیع و اكبرت هستیم...

فاطمیه ای به وسعت سقیفه تا امروز... امروز تا ظهور تربتت ...

مادر جان...

تاریخ چقدر باید لنگ لنگان و آبله پا قدم بردارد تا به آستان خاك پای شما برسد و سر بر مزار غربت شما بگذارد و یك تاریخ دوباره بگرید؟

چه میزان ریاضت كوتاه فهمی ما، ‌انتقام سكوت سلف ماست مادر جان؟

ما سقیفه حاضران نمكدان شكن نیستیم مادر...

ما یتیمانی هستیم كه ظلمت هبوط قلبهامان را فسرده است.

ما غربت زدگان غیبت كبرائیم...

بی معرفتان نامرد و بدمردمان بی ادبی نیستیم كه كوثر جامتان را به هنگام شكسته دیدن مدارا كنیم...

مادرجان، ما دردمندان و مستضعفان تاریخیم...

وارثان درد شما ... و منتظران اقامه حق شما

انشاء الله

بدفهمی ما از نفهمی مان نیست...

فضا سنگین است..

زمین و مردمانش مرده اند...

مادر جان...

گدای نم اشكی خالصانه و بی ریا در فراقتانیم این روزها؛

چشمان ما هنوز به دستان شماست ...

به سر عدد مستودعتان...

الهم انی اسئلك بحق فاطمه و ابیها

و بعلها و بنیها

و السر العدد مستودع فیها

ان تفعل بی ما انت اهله

و لا تفعل بی ما انا اهله

آمین یا رب العالمین