محمد سه شنبه 17 اردیبهشت 1387 10:05 ق.ظ نظرات ()

دشمن كیست ؟ دشمن آشكار آیا می تواند پنهان باشد؟‌آیا همه مشكل ها یك مشكل نیستند؟‌ چقدر در مشكلات و ریشه هایش دقت می كنیم ؟؟؟؟ این جبهه ها كجایند؟

" یَوْمَ لَا یَنفَعُ الظَّالِمِینَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ".

on that day no excuse will benefit the harmdoers. theirs shall be the curse, and an evil lodging.

روزى كه ستمگران را پوزش‏طلبى‏شان سود نمى‏دهد و براى آنان لعنت است و برایشان بدفرجامى آن سراى است.

غافر52

 

سوال های اصلی ... سوال های فرعی ...

ساختن های اصلی و ساختن های فرعی ... ساختمان های اصلی و ساختمان های فرعی ... نزاع بین اصل و فرع... این رد پایی است كه از اول تاریخ تا امروز بر جای مانده است... تاریخ پر است از نزاع آدم ها در فردیت خودشان و در برنامه ریزی برای خودشان و زندگیشان...

آدم ها در طول تاریخ با ثانیه ها و لحظه هایشان رودر رو  بودند و هستند ... بزرگترین نزاع انسان ها با ثانیه های عمرشان رقم خورده است... ساكت ترین و خاموش ترین و چریكی ترین جنگ و گریز...

چه خونهای پاكی كه آرام و بی صدا و بی آنكه عیان شود زمین ریخته شده است... چه قامت های بلندی كه آرام آرام بی آنكه كسی بداند و متوجه شود خم شده و به زمین تا شده و زمین خورده است...

در بین این سوال ها و جواب ها دنبال سوالی اصلی میگردم ... كدام سوال است كه ریشه همه این مسئله ها و بی قراری های آدمی است؟؟؟ كدام سوال است كه توجیه می كند این همه دنبال چیزی ناآشكار گشتن آدم را در طول زندگی اش و در طول تاریخی به قدمت از آدم تا كنون؟؟؟؟

دنبال وسیع ترین جبهه تاریخ میگردم كه عظمت و بزرگی و وسعت مظلومیت و استضعاف را پوشش دهد؟ این جبهه كجاست كه باید 124 هزار پیامبر بیایند و قرن ها سیاه سیاه و كدر كدر و خون پشت خون و ظلم در پی ظلم و ستم در پس ستم و به ضعف كشیدن ها در پی هم بیاند و بقیه اللهی بماند برای روزی درخشان؟؟؟!!!

این جبهه كجاست كه نزاع آخر و زمان آخر و مردمان آخر آنجا اتفاق می افتد؟ وسعت این جبهه چه اندازه است؟ من كجای این جبهه ایستاده ام؟ روبرویم چیست؟ همراهانم كجای این جبهه هستند؟ دوستان و دشمنانم كیستند؟ حمله كی خواهد بود؟ با چه چیز حمله خواهند كرد و من با چه چیز باد به حمله شان پاسخ دهم؟

زندگی سخت است و سهل ...

روز پوزش طلبی هم هر روز نزدیك....

چه می اندیشی؟؟؟

میمانی یا می روی؟؟؟