محمد پنجشنبه 12 اردیبهشت 1387 02:05 ق.ظ نظرات ()

خروس ها و مرغ ها و جوجه ها... هزاران هم كه باشند یك چیزند... بازیچك هایی برای گم كردن پدر ... ... گم كردن مادر.... گم كردن وطن......

و خداوند انسان را در "شش هنگامه" آفرید و او را در ابتدای راه قرار داد. و راه را مستقیم آفرید. راهی كه به سوی خدا می رسید راهی راست بود. مستقیم. بزرگ. ایمن. پهن.

آنگاه خداوند رو به انسان پرسید كه آیا من خدا و خلق كننده و پرورش دهنده و تربیت كننده شما نیستم؟

و همه پاسخ گفتند: آری

و خداوند اجازه داد تا انسان در ابتدای راه مستقیم كه به سمت او می رسید آماده سفر شود.

آنگاه آدمی گوشزد شد كه:

یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِیهِ

اى انسان حقا كه تو به سوى پروردگار خود بسختى در تلاشى و او را ملاقات خواهى كرد

o human, you are working hard towards your lord and you will meet him

انشقاق_6

 

 

پیاله نوشت اول :

همه مشكل ها یك مشكل است و همه راه حل ها یك راه حل. همه زشتی ها از یك زشتی است و همه زیبایی ها از یك زیبایی. همه عقدها از یك عقد و عقده و همه حل ها از یك حل...

همه وصل ها از یك بستگی و همه فصل ها از یك آزادی...

و توحید و حقیقت توحید، خورشیدی نیست كه غروب كند و از ابتدا تا انتها، از ظاهر تا باطن، از اول تا آخر و همه چیز را و همه آفرینش و هستی را پوشانده است و جایی خالی از تجلی توحید نیست.

توحید كه ساختنی نیست!!!

كشف كردنی است و پرده را كنار زدنی!!!

حجاب های در ظاهر كثیر را كنار زدن می خواهد و اتصال همه چیز را در یك چیز یافتن. یافتن ریشه خوبی ها و ریشه بدی ها و دیدن نزاع و جنگ همیشگی بین این دو جریان و یافتن سمتی كه در آن حاضری و میزان سرباز گیری ات در بین این دو جبهه هماره و برپا ایستاده به جهد و جهاد...

 

پیاله نوشت دوم :

و اخلاص و توحید همچون پیوستگی روز و آفتاب و نور و خورشید، به هم بسته و متصل و عین و همان و مثل و مانند...

گفته است كه هیچ عملی بی اخلاص راه به توحید ندارد!!!

هیچ سجده ای، تعظیم به الله و رب العالمین نیست مگر یكتایی و یكتویی و یگانگی یابی در نزاع مدام و یافتن جبهه حاضر و سنگر حضور...

چگونه می تواند دل عابد، در برابر دو معبود سجده زند؟

مگر آدمی را بیش از یك جبین و پیشانی است؟

 

پیاله نوشت سوم :

گفت كه همه هستی سرباز الله است و همه آفرینش گوش به فرمان و تسبیح و تقدیس كننده او، شبانه روز، بی ایستایی و سكوت...

گفت كه سرباز همیشه گوش به فرمان است و به تسلیم رسیده؛

دیدم كه ذره ها چون به زبان می آیند عددی جز یك را نمی گویند...

ذره های روشن یك اند و چون نگویند صفر و خاموش و نیست و عدم!!!