محمد جمعه 6 اردیبهشت 1387 04:04 ق.ظ نظرات ()

دست برچینیم و زلف افشان كنیم

آدمی به واسطه اغوای شیطان از بهشت رانده شده و به زمین هبوط کرده است و حضور ما چیزی نیست جز تحقق همان هبوط که به واسطه وسوسه شیطان اتفاق افتاده است و حضور ما در زمین همان فرصت برای شیطان است تا همه تلاشش را برای اغوای بنی آدم به کار گیرد.

آنانکه فریب وسوسه های شیطان را می خورند به راه دوبینی می روند و خدا و راه هدایتش را در این میان به فراموشی می سپارند و اسیر زیستنی شیطانی می شوند.

و آنانکه خدا و راه هدایتش را گم نمی کنند به حبل المتین الهی چنگ می زنند و به حیات طیبه می رسند. قرآن کتابی است برای راست زیستن، و قرار گرفتن در صراط مستقیم. کتابی که در گوشه گوشه اش، دست ابلیس را رو می کند و می خواهد به واسطه نشان دادن راه صحیح زیستن و چهارچوب امن برای عبور از دنیا ، آدمی را از فرجام شیطانی دور بدارد و او را به رضوان و سعادت هموارگی برساند...

حیات طیبه عطای خداوند است برای در زمین زیستن زنان و مردانی که به کتابش ایمان دارند و دستوراتش را تک به تک در اعضاء و جوارجشان جاری می کنند... آنانکه وقتی قرآن می خوانند از شر شیطان رجیم به خداوند کریم پناه می برندو بر الله واحد و احد، اعتماد کرده و توکل می کنند .

بر این گونه زنان و مردان هیچ تسلط و نفوذی از شیطان نیست.