محمد سه شنبه 28 اسفند 1386 04:03 ق.ظ نظرات ()

چشمم به راه بود که خبر می دهد ز دوست ... صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم

سلام علی آل یاسین

 

سلام و تهنیت ما بر جان های پاكی كه پیشوایان حیات طیبه اید

تك تكتان زینت سجده كنندگان و شكافنده علوم و راستگو و خشم فروبرنده...

سلام بر شما كه فرد فردتان انیس نفوس و شمس شموس اید

سلام بر یكایك بزرگواران بزرگوار زاده ای كه همگی بخشنده اید و تقوی پیشه كرده

سلام بر امامانی كه از شجره هدایت اید و از لشگر نشانه اعظم توحید

سلام بر هنرمندان عبودیت،‌پیشتازان ارادت و سفر برندگان طریق محبت و خلوص و شهود

سلام بر معصومان فاتح، صاحبان ولایت غالب، دستگیران بر خلق شاهد و ناظر

سلام علیكم و رحمه الله و بركاته

::::

سلام بر بهانه پایداری زمین در تاریكی ها و ظلمت آخرالزمان

سلام بر امام دوران و مهدی مهربان

سلام بر ولی نعمتی كه ناسپاسی ناسپاسان، سفره اش را از بدبندگان دریغ نكرده است

سلام بر مولایی كه حضور قدومش بر تارك سیاره گردون، مانع شكافته شدن آن گشته است

سلام بر عزیزی كه همچون خورشیدی از پس ابر، دستگیری مان می كند

و ما را به آستانه های حیات طیبه هدایت كرده و سفره اش را بر ما باز نگه می دارد

سلام بر صاحب زمین و زمان، امیر انس و جان، تلاوت كننده بیان و قرآن

سلام بر غریب به غربت افتاده ای كه غیبت ما، سالیانی نوح گونه منتظرش نگه داشته

شرممان است از این غیبت كبری ادب، از بی دركی حضور و محضر

شرممان است از هفته هایی كه، آدینه اش را به شما داده ایم و در همه ایام آواره افتاده ایم

سلام علیكم و رحمه الله و بركاته

::::

سلام بر جان های به حضور رسیده ای كه در پس غیبت ما،

از آفتاب پس ابر محضرش، خورشید خورشید پیاله معرفت می نوشند.

سلام بر جان های از جهل رهیده و به حیات طیبه رسیده ای كه هرگاه بمیرند به حق رسیده اند

سلام بر عاقبت نیكویانی كه پای در جای پای ولی زمانشان گذاشته اند

و نام شیعه بر كارنامه شان ممهور شده، از زمین رخت بربسته اند.

سلام بر جان های مسافری كه در اطاعت از مولا ، از آمال خویش هجرت كرده اند

سلام بر پرچم دار سبز و سفید و سرخ كه رائت صبح در دستش گواه تشنگی ماست

سلام علیكم و رحمه الله و بركاته