محمد یکشنبه 26 اسفند 1386 08:03 ق.ظ نظرات ()

قسم بر خانه کعبه ... به جای پای ابراهیم .... قسم بر مسجد الاقصی که ما تنهای تنهاییم

بیا ای مهر عالم تاب

که ما تنهای تنهاییم

....

 

پیاله نوشت:

طعم تنهاماندگی را در این زمان آخرین ها چشیدن هم برای خودش ابتلائیست که جز در رویارویی با تنهاماندگی رخ نمی نماید.

دریابمان ...

این بار سالروز آغاز ولایت حضرتشان را بهانه تجدید ولایت به کنج کشانده شده مان قرار می دهیم.