محمد دوشنبه 4 مرداد 1389 03:00 ب.ظ نظرات ()

حیات طیبه دو رکن دارد که یک رکن آن امام و یک رکن دیگرش امت است. بلوغ و فهم امت و ظرفیت و سعه وجودی جامعه به علاوه رکن دیگرش یعنی امام، موجب حیات طیبه برای آن جامعه خواهد بود. شرط تحقق حیات طیبه مطالبه آن است؛ وقتی ظرفیت اجتماعی و مطالبه این حیات طیبه ایجاد شد تحقق آن حتمی است. جا دارد که به امامت امامی بیندیشیم که علم مطلق و حکمت مطلق است و در این اندیشیدن است که زندگی یک معنای دیگری پیدا می کند.

بخشی از سخنان یک نفر در یک جلسه در روز یکشنبه