محمد جمعه 17 آبان 1387 10:24 ب.ظ نظرات ()

اینجا غربت است.

و من از خاكی غریب؛ دارم برایتان گزارش می كنم.

هوا سخت ابریست. به گزارش چندین رصد از قلب، پیش بینی می شود روزهای طوفانی در راه باشد. لباس های گرم را باید همراه داشت. از وسایل ایمنی و امنیتی حداكثر استفاده را باید كرد.

اینجا وقتی نوای "غریب مادر" به گوش می رسد، دیگر لازم نیست تباكی كنی. با یك یا حسین می شود كشتی سوار اقیانوس غریبی شد. اینجا روضه های مسلم و شبهای كوفی اش عجیب می چسبد.

اینجا برای باریدن فضا بسیار باز است. نیازی به سید بستن نیست. آب ها همیشه جاریست. برای هزار همسایه اینجا می توان آب باران ذخیره كرد.

بینندگان عزیز، لطفا توجه كنید! بینندگان عزیز تاكید می كنم توجه كنید! بمیرید قبل از آنكه بمیرید و الا اوضاع بسیار سخت خواهد بود. به احساس های تعلقتان دقت كنید. به جاهایی كه بسته شدید. متخصصین اعلام كرده اند كه هر چیز كه با یك زلزله 1 ریشتری از جایش كنده نشود از آن در هراس باشید. هیچ چیز چسبیده به خود را با خود همراه نداشته باشید. خوش خیالی بد خیالیست. فكر نكنید رهایید. یك ماه از وطن عاریه ای تان بیرون بزنید تا بفهمید چه تعلقاتی همراهتان است.

تا گزارش بعدی خدا نگهدار...

الهم هب لی كمال انقطاع الیك